تولید آب از هوای بیابان با این دستگاه خورشیدی


خبرگزاری فارس: مهندسان دانشگاه کالیفرنیا ماشینی ساختند که می‌تواند عصاره‌ای از آب آشامیدنی را در رطوبت بسیار کم و با هزینه‌ای اندک تولید کند. این سازه برای افرادی که در مناطق خشک و کم‌آب جهان زندگی می‌کنند ایده‌آل است.

براساس گزارش «خبرگزاری شینهوا»، این محققان نخستین آزمایش میدانی را در بیابان آریزونا جایی که رطوبت نسبی از ۴۰ درصد در شب به ۸ درصد در روز کاهش می‌یابد، انجام دادند.

دستگاه خورشیدی که از هوای بیابان آب تولید می‌کند

آنها از یک ماده بسیار متخلخل به نام «چهارچوب های فلزی – آلی (MOF)» با کانال‌ها و حفره‌های داخلی بسیاری استفاده کردند.

دستگاه خورشیدی که از هوای بیابان آب تولید می‌کند

سطوح این ماده می‌تواند به راحتی گازها و یا مایعات را جذب و به هنگام گرم شدن به وسیله نور خورشید آنها را به سرعت آزاد کند.

در این آزمایش از MOF-801 که از فلز گرانقیمت زیرکونیم ساخته شده استفاده شد. این ماده می‌تواند حدود ۲۰۰ میلی‌لیتر آب را از هر کیلوگرم MOF برداشت کند.

دستگاه خورشیدی که از هوای بیابان آب تولید می‌کند

این امر نسل جدیدی از تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا روزانه بیش از ۴۰۰ میلی‌متر (سه فنجان) آب را از یک کیلوگرم MOF تولید کند.