وضعیت اجراهای سنگلج در تعطیلات نوروزخبرگزاری ایسنا: تماشاخانه «سنگلج» امسال هم همچون سال گذشته از سوم فروردین ماه پذیرای میهمانان نوروزی است و تعطیلی ندارد.

نمایش «خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان» به کارگردانی «عطاا… کوپال» که قرار بود از روز ۵ فرودرین ماه روی صحنه برود اجرای خود را از روز سوم سال جدید آغاز میکند.

این در حالی است که نمایش «جعفرخان از فرنگ برگشته» به کارگردانی «رحمت امینی» که پیش‌تر قرار بود از ۳ فرودین روی صحنه برود با یک روز تاخیر و از روز چهارم سال نو پذیرای تماشاگران در تماشاخانه سنگلج خواهد بود.

نمایش «خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان» به کارگردانی «عطاا… کوپال» در ساعت ۱۸ و از روز ۳فرودین ماه و نمایش «جعفرخان از فرنگ برگشته» به کارگردانی «رحمت امینی» در ساعت ۱۹:۴۵ و از روز ۴ فروردین برنامه تماشاخانه سنگلج در سال جدید است.